Homepage

Wist je dat…
In 1943 de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner de eerste wetenschappelijke beschrijving van autisme naar buiten bracht de term Autisme afkomstig is van de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler. Hij gebruikte de term begin jaren ’90 al bij een verstoord emotioneel contact Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking een diagnose binnen het ASS heeft, waaronder BN’er Filemon Wesselink – Er hulphonden bestaan speciaal getraind om volwassenen/kinderen te ondersteunen – er pas in 1989, na het succes van de film Rainman, meer aandacht kwam voor de diagnose en erkenning van mensen met een normaal begaafde vorm van Autisme – ASS een aangeboren pervasieve ontwikkelinksstoornis is in de hersenen – Mensen met autisme (bijna) altijd oprecht zijn – 2 april Wereld Autisme Dag is – De diagnose ASS ongeveer 4x zo vaak vastgesteld wordt bij jongens/mannen dan bij meisjes/vrouwen – 40% tot 55% van de mensen met ASS heeft ook een verstandelijke beperking – Je met autisme heel goed planmatig en stapsgewijs kan werken – in de VS jaarlijks 24.000 kinderen een diagnose binnen het ASS krijgen – Autisme in elk land ter wereld voor komt – Michael Jackson waarschijnlijk het syndroom van Asperger had – Autisme in hoge mate erfelijk is en dus de kans groot is dat er meerdere mensen in een familie binnen het spectrum vallen – Veel mensen met ASS heel opmerkzaam zijn en dus heel goed zijn in het opsporen van fouten- of veranderingen in berekeningen bijvoorbeeld – De bekende natuurwetenschapper Albert Einstein vermoedelijk ook binnen de ASS viel,